Giriş Kayıt

Hesabınıza giriş yapın.

Kullanıcı adı *
Parola *
Beni Hatırla

Hesap oluştur.

Yıldız (*) ile işaretli alanların doldurulması zorunludur.
İsim *
Kullanıcı adı *
Parola *
Parola doğrula *
Email *
Email doğrula *
Captcha *

Havalandırma ve Klima Kanalları

Hava Kanalı İmalatı Havalandırma kanalları galvaniz, paslanmaz çelik ve yüksek mukavemetli sızdırmaz özellikle flanş ve köşe parçaları ile imalâtı yapılmaktadır. Üretimde kanal ve fittings malzemeler bilgisayara verilen ölçüler ile yüksek hassasiyetle fireyi en aza indirecek şekilde otomatik olarak CNC plazma tezgâhlarında kesilerek hazırlanmaktadır. İstenilen ölçü ve ebatlarda üretim yapılabilen hava kanalları projenizin özelliklerine göre malzeme seçim yapılarak mal edilmektedir. Yaptığımız bazı işler Flanşlı Hava Kanalı İmalatı Galvaniz Kanal İmalatı kare Hava Kanalları Dikdörtgen Hava Kanalları Yuvarlak Hava Kanalları Yuvarlak Kanal

Fittingler Siyah Sac Kanal Prizmatik Hava Kanalları

HAVA KANALLARIMIZ; galvaniz, paslanmaz veya alüminyum levha ve yüksek mukavemetli, sızdırmaz özellikli flanş ve köşe parçaları ile mal edilmektedir. Üretimlerimiz kanal ve fittings malzemeler, bilgisayara verilen ölçülerde yüksek hassasiyetle fireyi en aza indirecek şekilde otomatik olarak plazma tezgâhında kesilir.

Düz kanal imalatımız 120, 130,150-2500 mm aralığında otomatik makinalarda yapılmaktadır. Kanallar, dirsekler, redüksiyonlar otomatik kenet makinası le kapatılmaktadır. Kanal flanş bağlantıları, otomatik panç makinasında yapılıp, üretim sonrası mastik silikon le sızdırmazlık sağlanır. Havalandırma kanallarımız garantili sızdırmazlık ve enerji tasarrufu sağlar. Çift sızdırmazlık sistem, sızdırma ve enerji kaybını engeller. Hava kanallarındaki kaçakların enerji kayıpları o kadar yüksektir k; kanal sistem tüm maliyetini birkaç ayda amorti eder. Hızlı montaj yapılabilir. Sadece boru ve fittings'ler birleştirmek yeterlidir. Estetik görünüme sahiptir. Estetik tasarımları ve gizli sızdırmazlık bantları açıkta döşenmiş kanal sistemler için uygundur. Her parçanın estetik tasarımı, kanal sistemlerinin modern binalarda dekorun bir parçası olarak kullanılmasını sağlar. Sızdırmazlık bantlı fabrikada monte edilir. Fabrikada monte edilmiş olan çift sızdırmazlık bileziği önceden oluşturulmuş yuvada alüminyum çinko bantla sabitlenir. Çevre dostudur. Çözücü içeren lehimleme katkı maddeler kullanılmadan monte edilir. Esnektir. Kanal sistem kurulduktan sonra, potansiyel sızıntılara neden olmadan değiştirilip ayarlanabilir. Sistem hava şartlarına bağlı olmaksızın kurulabilir. Sıcaklık değişimlerine dirençlidir. Çift sızdırmazlık bandı -30°C'den + 100°C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanır.

Havalandırma ve klima kanallarının önemi; Özellikle elyafların kuru olmaları durumunda bu sebeple iplik kopuşları meydana gelmekte ve üretimde kesilmeler söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bilhassa pamuk ve diğer doğal elyafların gerilim dayanımını artıracak oranda, ihtiyaçları kadar nemin hava vasıtasıyla işlem sırasında bu elyaflara kazandırılması gerekmektedir. Böylelikle tekstil hammaddelerinin işlenmesi kolaylaşmakta ve sürtünmeyle meydana gelebilecek statik elektriklenme büyük oranda önlenebilmektedir. Üretimden kaynaklanan bu zorunluluğun yanında, üretim sırasında oluşan tozların gerek çalışanların sağlıkları gerekse kullanılan makinaların, otomatik kontrol cihazlarının hassas ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmeler için temizlenmesi, ortama sürekli taze havanın gönderilmesi gerekli olmaktadır. Genel olarak toz, işlem bölgesinden ayrılmış lif-küçük lif parçacıklarını, hammadde çevresindeki yabancı maddeler, mekanik toz parçacıklarını ve ipliğe mukavemet kazandırma veya haşıllamada kullanılan yardımcı maddeler içermektedir | 1|. Uygun ç iklimlendirme işletme binasının; dış iklim şartları nedeniyle meydana gelen ısıl yüklerinin ve iç ortamdaki çeşitli ısı kaynaklarının bilhassa çalışan tekstil makinalarının yaydıkları ısıların doğru olarak hesaplanmasını gerektirmektedir. Aksi taktirde işletme içerisinde istenmeyen ç ortam sıcaklıkları ve buna bağlı olarak da bağıl nem değerler le hava kirliliği meydana gelebilmektedir. Ancak belirlenen bu ısı yükünü karşılayacak kapasitede bir iklimlendirme tesisinin kurulması le yapay iklimlendirme yapılarak, üretim için gerekli sıcaklık, bağıl nem ve hava temizliği şartları sağlanabilmektedir. Bu nedenle bir tekstil kliması mutlaka sıcaklık, bağıl nem ve hava temizliğin, farklı üretim bantları için her şartta temin edebilecek özelliklere sahip olmalıdır.

  1. Tekstilde İklimlendirme Tekstil endüstrisinde işlem safhalarının her birinde

Prosese uygun iklimlendirme yapılması zorunludur. Her elyaf türü üzerinde, değişik işlem basamaklarında maksimum verimle çalışabilmesi, farklı sıcaklık ve nem değerler gerektirebilmektedir. Hemen hemen yaz-kış iklim şartlarında bile aynı kalması istenen iç iklim şartlarının sağlanması mecbur hale gelmektedir. Bu durumda işletmelerin üretim türüne göre yapay olarak iklimlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bulunduğu gibi kapalı alanlar, değişen dış iklim şartlarının etkisiyle yazın ısı kazançlarının kışın se ısı kayıplarının etkisi altında kalmaktadır. Isı kazanç ve kayıpları genel olarak ç-dış ortam arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle meydana gelen, yapı dış yüzeylerinden iletim ve konveksiyonla ısı transferiyle, infiltrasyonla ısı transfer şeklinde oluşmaktadır. Yaz şartlarında ayrıca güneş ışınımı nedeniyle bu değerlerden daha önemli olan, opak ve saydam yapı elemanlarını etkileyen radyasyonla ısı transfer söz konusu olmaktadır |2, 3, 4|. Bunun yanında işletmelerde üretim sürecinde çalışan personelden, aydınlatmadan ve kullanılan tüm makinalardan ortama yayılan ısı kazançları meydana gelmektedir. Özellikle yaz mevsiminde işletme binasını ısıl açıdan olumsuz şekilde etkileyen dış iklim şartlarının yanında, yapı içerisindeki iç ısı kazançlarının ilave katkısının daha da olumsuz bir durum yaratacağı açıktır. Bilhassa çok sayıda tekstil makinasının bulunduğu bölümlerde, bu makinaların yaydıkları ısılar, diğer ısı kazançlarından daha önemli hale gelmekte ve ç ortam sıcaklığının yüksek değerlere çıkmasına neden olmaktadır. Çizelge l'de, değişik tekstil makinalarının verdikleri ısıl yüklerin belirlenmesinde kullanılan; makinalardaki elektrik motorlarının yük katsayısı, kullanma katsayısı ve verim değerlerin içeren diversite katsayıları, motor yüklerine göre gösterilmiştir. Bu değerlerle söz konusu ısıl yük, Q=860.P.DK [kcal/h| eşitliğiyle hesaplanabilmektedir [5], Burada P motor/motorların toplam gücünü (kW), DK se diversite katsayı ifade etmektedir. Isıl yük doğrudan tekstil makinasının motor gücüyle orantılı olduğundan, büyük güçlü motora sahip işletme içerisinde çok sayıda makinaların bulunması halinde ortama verilen ısı miktarı da artmaktadır. Bu nedenle yaz mevsiminde en uygun iklim koşullarında bile bir tekstil işletmesinde iklimlendirme yapılmadığı durumda, yüksek ç ortam sıcaklıklarına ulaşılabilmektedir. Bulunduğu gibi duyulur ısı nedeniyle (tekstil makinalarından yayılan) sıcaklık artışında, özgül nemin sabit kalmasına rağmen, Şekil l'de psikometrik diyagramda gösterildiği gibi, bağıl nemde düşme gerçekleşmektedir. Örneğin 20 °C, % 70 bağıl nemde bulunan bir ortam havasının sabit özgül nemde 30 °C'ye kadar sıcaklığının arttığı durumda, bağıl nem değer % 39'a düşebilmektedir. Bağıl nem değerindeki bu önemli miktardaki azalış ortam sıcaklığının belirli sınırlar arasında tutulmasını ve ortama gereken oranda nem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Çizelge 2'de elyaf türü ve üretim şekline göre tekstil işletmelerinde olması istenen nem ve sıcaklık değerler gösterilmiştir.

2.1. İklimlendirme Tekniği

Tekstil işletmelerinde, kullanılan hammadde türü ve üretim şeklinde göre farklı hava şartlandırmalarının gerekli olabilmesi aynı işletme içerisinde bile farklı üretim proseslerine sahip ünitelerin ayrı ayrı iklimlendirilmesine neden olabilmesidir. Dolayısıyla işletme binasının bulunduğu dış iklim şartlarından, ısı kazançlarını belirleyen yapı elemanları boyut fiziksel özelliklerine, aydınlatma cihazlarına, çalışan personel sayısına ve üretimde kullanılan tekstil makinası top ve sayısına kadar pek çok parametrenin dikkate alınarak, hammadde türü ve üretim şekli göz önünde tutularak klima sisteminin özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

Genel olarak tekstil endüstrisinde bu değerlendirmelerin ele alınarak düşünüldüğü en yaygın iklimlendirme şekli evaporatif soğutma sistemiyle yapılmaktadır. Sistemin yaz-kış çalışma şartlan psikrometrik diyagram üzerinde Şekil 2'de gösterilmiştir. Sistemin konstrüksiyonu ve çalışması oldukça basittir. Yaz şartında; soğutma için havanın su le yıkanmasından faydalanıldığından ve mekanik bir soğutma gerektirmediğinden enerji tüketim az olduğu gibi, sistem genel olarak tamamen dış hava le çalışmaktadır |7|. Sisteme gren ve filtre edilen dış hava yıkayıcı da %90-95 bağıl nem kazandırılarak, klimatize edilecek mahale gönderilir. Yıkama işlem genel olarak, l-3 m/s arasında hıza sahip havaya, düşey olarak yerleştirilmiş fıskiyelerden, su havuzu le irtibatlı bir devir daim pompası vasıtasıyla suyun püskürtülmesi yoluyla yapılmaktadır. Böylece hava hem istenilen oranda nemlendirilmiş hem de işletmeye gönderilmeden önce filtre işleminden sonra da içinde olabilecek toz ve pisliklerden arındırılmış olmaktadır. Bu sistemlerde ilave bir soğutma cihazı kullanılmadığı için işletme sıcaklığını, çevre havası yaş termometre sıcaklığının altına indirmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sıcaklığın kontrolü çevre şartlarına bağlı olmaktadır. Bu sistemlerde üretimin gereği daha yüksek nem değerleriyle çalışma gerektiğinde, işletmeye gönderilen nemli havaya atomizerleraracılığıyla üfleme menfezlerin terk ederken ilave nem kazandırılması da mümkün olmaktadır. Kış çalışmasında se sistemde; bir ısıtma grubu devreye gireceğinden, enerji tasarrufu da dikkate alınarak işletme içinden çekilen bir miktar iç hava dış hava le karışım bölgesinde karıştırılarak yaz çalışmasında olduğu gibi diğer işlemlere tabi tutulmaktadır. Ancak yıkama (nemlendirme) işleminden sonra hava, doğrudan klimatize edilecek ortama gönderilmeyip, istenen ç ortam ve sıcaklığını ve nemin sağlayabilecek şekilde bir ısıtma yapılmaktadır. Daha sonra sıcak nemli hava kanallar vasıtasıyla işletme içerisine homojen bir şekilde dağıtılmaktadır.

Okunma 3023 kez Son değişiklik Pazar, 16 Şubat 2020 15:06
Bu kategorideki diğerleri: Harman Hallaç Boru Otomasyonu »